Sữa tiểu đường Resource Instant Protein

950.000 850.000

Sữa dành cho người bị tiểu đường Resource Instant Protein với công thức được nghiên cứu dựa trên khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về chỉ số đường huyến GI (Glymecic Index).

Còn hàng